Kalender-regler

Kalendrar

Det finns sex olika kalendrar som man skall se samtidigt.

Medlem Tolvan: Använd denna för att boka huset (Glöm inte ditt namn och telefonnummer!).

Bastubokning: Använd denna för att boka bastun.

Helgdagar i Sverige: bara som information.

Hus fasta bokningar: Bara styrelsen kan boka och ändra.

Lördags-spärr: Informerar om vad som gäller för lördags-bokningar.

Sekreterare Tolvan: Används av sekreteraren för att göra lördagsbokningarna.

Bokning

För att bokningarna i kalendrarna skall synas måste det vara färg i rutan till vänster om kalenderns namn, precis som det är här till höger i bilden. Om rutan är ofärgad så syns inte bokningarna. Klicka på namnen för att få det rätt. Detta är viktigt, annars riskerar ni att det blir dubbelbokningar.

Tänk på när ni använder kalendern

Ditt namn skall skrivas in i bokningen, annars raderas den troligen.

Lördagar bokas genom att man mailar till sekreterare@12an.se!

Se till att ni ser alla sex kalendrarna enligt bilden till höger.

Boka genom att klicka på önskad tidpunkt.

Se till att välja rätt kalender så att du inte bokar 50-årsfest i Bastun!

Privata fester och aktiviteter kan bokas upp till sex månader i förväg.

Du kan endast boka ett tillfälle i taget, dvs nästa bokning kan först göras efter att du utnyttjat första bokningen. Om du trots det skulle vilja boka mer än sex månader i förväg, flera tillfällen på en gång eller boka en lördag, så måste detta göras med styrelsens godkännande via sekreteraren.

Pilla inte på olika inställningar, alla använder samma inloggning.

Du kan gå till kalendern genom att klicka här kalender.12an.se eller genom att klicka på ”Kalendern” i vänster kolumn, under ”Mer Tolvan”.

Det är naturligtvis inte tillåtet att ta bort någon annans bokning och ersätta den med en egen.

OBS! Bokning av Tolvan innebär att man också har tillgång till all utrustning här. Så låna inga prylar härifrån om du inte har bokat Tolvan!

Tolvan

Tolvan