Kulturhusföreningen Tolvan

Vårt hus

Kulturhusföreningen Tolvan är en ideell, politiskt obunden förening bestående av ca 90 familjer som tillsammans finansierar och sköter huset på Byvägen 31.

Medlem kan den bli som bor i Torna Hällestad. 

Vi har en av medlemmarna vald styrelse, skrivna stadgar och ordningsregler. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, kulturansvariga, trädgårdsansvariga och husansvariga. Dessutom finns revisor, revisorssuppleant samt valberedning. Ny styrelse utses varje år vid årsmötet. Styrelseuppdragen cirkulerar mellan föreningens medlemmar. Precis som i många andra ideela föreningar är det positivt och behövs att vi hjälps åt med Styrelsearbetet, så minst en person från varje hushåll ska någon gång under sin medlemstid ha ett styrelseuppdrag i Tolvan.

Medlemmar är välkomna att delta i olika aktiviteter som Tolvan anordnar, t ex kör, trädgårdsgrupp (Blommor och vin), stickekvällar och olika kuluturevenemang (t ex konserter).

Du kan som medlem boka Tolvan för privata sammankomster osv.

Historia

Bakgrunden till föreningens existens är enkel; vi var många som önskade en social knutpunkt i byn. Den 11 juni 1989 samlades ett glatt gäng bybor på skolgården och beslutade att köpa Tolvanhuset. Samma sommar köpte vi huset (Lund Hällestad 12:12) och sedan dess har mycket renoveringsarbete genomförts.

Aktiviteterna på Tolvan har skiftat genom åren beroende på vad det har funnits lust och intresse för.

För att få en inblick i föreningens liv och historia, ta en titt i de många (analoga) fotoalbumen som finns på Tolvan.

Kontakt

Om du vill kontakta Tolvan, maila:

ordforande@12an.se och/eller sekreterare@12an.se

Vårt fina hus en kväll i november!
Tolvan

Tolvan